Go back

Influencer marketing

OM INFLUENCER MARKETING

Influencer Marketing är en marknadsföringsmetod där man som varumärke använder sig av människor med stor påverkningskraft, så kallade influencers.
Detta sker primärt i sociala medier och kan vara i form av att en influencer skapar kreativa annonser åt en kommersiell partner. Influencer marketing innebär också ofta att varumärken använder sig av influencerns genomslagskraft genom att använda denne som ansiktet utåt i mer traditionell marknadsföring.

Grunden i influencer marketing är att människor föredrar att lyssna till andra människor som de litar på och och kan identifiera sig med framför att ta till sig information direkt från exempelvis ett företag. Att som marknadsförare därför använda sig av en trovärdig talesperson med en intresserad följarskara gör helt enkelt att du på ett objektivt och relevant sätt kan kommunicera mot önskad målgrupp och få stor genomslagskraft.

Du kan även läsa mer on influencer marketing i vårt nyhets-feed.
Top